İyilikle Doğsun Sağlıkla Büyüsün

İyilikle Doğsun Sağlıkla Büyüsün

Yeryüzünün bazı bölgelerinde yaşamak nasıl zorsa, sağlıklı doğmak da öyle zor. Gelişmekte olan ülkelerdeki bebek ölüm hızı 2000’li yıllara gelindiğinde azalma göstermiş olsa da, bu ülkelerdeki bebek ölüm hızı, gelişmiş ülkelerden hâlen on kat daha büyük.

2012 yılında The World Factbook tarafından açıklanan verilere göre yeryüzünde bebek ölüm hızı en yüksek olan beş ülkeden dördü Afrika kıtasında yer alıyor. Kadınlardaki gebelik öncesi ve esnasındaki yetersiz beslenme, sağlıksız koşullarda sürdürülen gebelik, uzman kontrolünde muayene ve doğumların gerçekleşememesi gibi nedenlerle her yıl yüz binlerce anne ve bebek doğum sırasında hayatını kaybediyor. Dünyaya gelen bebeklerin çoğu ise sağlıklı doğamadıkları için yaşama şansları azalıyor. 

Bu nedenle Yeryüzü Doktorları olarak, üç yıldır sürdürdüğümüz Anne-Çocuk ve Beslenme Sağlığı projelerine bir yenisini daha ekliyor ve yeryüzünün sağlıklı doğum imkânları açısından geri kalmış ülkelerinde klinik açarak annelerin hamilelik sürecini takip ediyor ve bebeklerin iyilikle doğup sağlıkla büyümelerine aracı oluyoruz.

İyilikle Doğsun, Sağlıkla Büyüsün adını verdiğimiz bu kampanyayla ilk etapta Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 2005 yılından beri desteklediğimiz yedi anne-çocuk sağlığı kliniğinin işletme ve medikal masraflarını üstleniyor ve bu kliniklerde dünyaya gelecek çocukların doğum masraflarını desteklerinizle karşılamayı hedefliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2015 yılında 100.000 doğumdan 693’ünde annelerin hayatını kaybettiği, 1000 doğumdan 30,1’inin yenidoğan ölümleriyle sonuçlandığı Kongo DC’de desteklerinizle anne ve bebeklerin yaşamasına aracı oluyoruz.

Siz de destek olun, Yeryüzü’nün birçok yerinde doğarken ölen bebekler; İyilikle Doğsun Sağlıkla Büyüsün! 

Bir bebeğin tüm doğum masrafları 200 TL. Şimdi bağış yapabilirsiniz.

Ek Bilgi